top of page

SKADE OG FORSIKRING

Alle barn under 13 år som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Forsikringen gjelder følgende:

  1. Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.

  2. Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet – ulykkestilfelle – som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.

 

Tilsvarende så plikter klubbene tilsluttet NIF å påse at alle andre spillere, trenere og ledere i klubben er forsikret i forbindelse med skader som oppstår i forbindelse idrettsutøvelsen eller reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.

 

I Egersund Racketklubb er dette organisert ved at alle medlemmer som er registrert i klubbens medlemsregister og som har betalt kontingent er forsikret gjennom idrettens skadeforsikringer, med tilsvarende ytelser/dekning som barneidrettsforsikringen

bottom of page