top of page

KORT VERSJON AV DE INTERNASJONALE SQUASH REGLENE

--POENGTELLING--
En kamp spilles som best av 3 eller 5 game. Hvert game spilles til 9 poeng, unntatt hvis stillingen blir 8-8. På stillingen 8-8 skal servemottakeren velge å spille til 9 (“ett poeng”) eller 10 (“to poeng”). (Det er altså ikke nødvendig å vinne et game med to poeng.)

Ved spill til 9 poeng er det bare den som server, som kan få poeng. Hvis serveren vinner ballvekslingen, får spilleren ett poeng og fortsetter å serve. Hvis servemottakeren vinner ballvekslingen, får spilleren retten til å serve.

Man kan også velge å spille hvert game til 15 poeng, og da kan begge spillerne få poeng på hver ballveksling. Hvis serveren vinner ballvekslingen, får spilleren ett poeng og fortsetter å serve. Hvis servemottakeren vinner ballvekslingen, får spilleren ett poeng og retten til å serve. Spilleren som først får 15 poeng, vinner gamet, unntatt hvis stillingen blir 14-14. På stillingen 14-14 skal servemottakeren velge å spille til 15 (“en ball”) eller 17 (“tre baller”). (Tidligere skulle man også velge på stillingen 13-13, men denne muligheten er fjernet i de nye reglene.)
 

--SERVING--
Spillet starter med en serve. Man avgjør hvem som skal begynne å serve, ved å snurre racketen. Så fortsetter serveren å serve helt til spilleren taper en ballveksling. Deretter er det servemottakeren som blir server, og den forrige serveren som blir servemottaker.

Spilleren som vant foregående game, begynner å serve i neste game.

På begynnelsen av hvert game og når serven går over til den andre spilleren, kan serveren velge hvilken serverute det skal serves fra. Etter å ha vunnet en ballveksling, skal serveren serve fra den andre serveruten.

Ved serven skal serveren ha minst én fot som berører gulvet innenfor serveruten. En godkjent serve skal treffe direkte på frontveggen, over servelinjen og under ytterlinjen, og returen skal lande innenfor den bakre firkanten av banen på motsatt side av serverens serverute (såfremt den ikke tas på volley av servemottakeren).


--GODKJENT RETUR--
En retur er godkjent hvis ballen, før den har berørt gulvet to ganger, returneres korrekt av mottakeren og treffer frontveggen over platen og under ytterlinjen uten at den først har berørt gulvet. Ballen kan treffe sideveggene og/eller bakveggen før den treffer frontveggen.

En retur er ikke godkjent hvis den “ikke er god” (ballen slås etter at den har berørt gulvet mer enn én gang, den slås ikke på korrekt måte, eller den berøres to ganger), hvis den er “nede” (etter at ballen er slått, treffer den gulvet eller platen før den treffer frontveggen), eller hvis den er “ute” (ballen treffer på eller utenfor ytterlinjen).


--BALLVEKSLINGER--
Etter en godkjent serve, slår spillerne ballen etter tur inntil en av dem ikke klarer å returnere på riktig måte.

En ballveksling består av en serve og påfølgende godkjente returer. En spiller vinner ballvekslingen hvis motstanderen ikke klarer å serve eller returnere på riktig måte, eller hvis ballen berører motstanderen (den som ikke skal slå ballen) før spilleren som skal slå, har forsøkt å slå ballen.

MERK: UNDER EN BALLVEKSLING SKAL MAN ALDRI FORSØKE Å SLÅ BALLEN HVIS DET ER FARE FOR Å TREFFE MOTSTANDEREN MED BALLEN ELLER RACKETEN. I SLIKE TILFELLER STOPPER MAN SPILLET, OG MAN SPILLER ENTEN BALLVEKSLINGEN PÅ NYTT (“LET”), ELLER SÅ BLIR MOTSTANDEREN STRAFFET (“STROKE”)


--TREFFE EN MOTSTANDER MED BALLEN--
Hvis en spiller slår ballen, og den treffer motstanderen, motstanderens racket eller motstanderens klær før den når frem til frontveggen, skal spillet stoppes.

Hvis spillerens retur ville vært godkjent og ballen hadde gått direkte i frontveggen uten at den først hadde berørt andre vegger, vinner spilleren ballvekslingen (“stroke”), såfremt spilleren ikke foretok en “vending”.

Hvis spillerens retur ville vært godkjent og ballen traff eller hadde truffet andre vegger før frontveggen, skal ballen spilles på nytt (“let”).

Hvis spillerens retur ikke ville vært godkjent, taper spilleren ballvekslingen.


--VENDING--
Hvis spilleren har fulgt med ballen rundt eller latt den passere rundt seg – dvs. har slått ballen på høyre side av kroppen etter at den har passert på venstre side (eller vice versa) – da har spilleren foretatt en “vending”.

Hvis motstanderen blir truffet av ballen etter at spilleren har vendt, vinner motstanderen ballvekslingen.

Hvis spilleren stopper spillet etter en vending av frykt for å treffe motstanderen, skal ballen spilles på nytt (“let”). Dette er anbefalingen i situasjoner der spilleren ønsker å vende, men er usikker på motstanderens plassering.


--FLERE FORSØK--
En spiller som har forsøkt å slå ballen, men som har bommet, kan forsøke å slå ballen på nytt.

Hvis et nytt forsøk ville gitt en godkjent retur, men ballen treffer motstanderen, skal ballen spilles på nytt (“let”).

Hvis et nytt forsøk ikke ville gitt en godkjent retur, taper spilleren ballvekslingen.


--FORSTYRRELSE--
Når en spiller skal slå ballen, skal ikke spilleren bli forstyrret av motstanderen.

For å unngå å forstyrre skal motstanderen forsøke å gi spilleren uhindret og direkte adgang til ballen, fritt utsyn til ballen, plass til å svinge racketen og mulighet til å slå ballen direkte mot hele frontveggen.

En spiller som føler at motstanderen forstyrrer, kan godta forstyrrelsen og spille videre, eller stoppe spillet. Det er best om spillet stoppes hvis det er fare for kollisjon med motstanderen, eller hvis det er fare for å treffe motstanderen med racket eller ball.

Hvis spillet er stoppet på grunn av en forstyrrelse, gjelder følgende:

Spilleren har rett til å få spille ballen på nytt (“let”) hvis spilleren kunne ha returnert ballen, og hvis motstanderen gjorde alt for å unngå forstyrrelsen. Spilleren har ikke rett til å få spille ballen på nytt (“ingen let”) – spilleren taper altså ballvekslingen – hvis spilleren ikke kunne ha returnert ballen, eller hvis spilleren godtar forstyrrelsen og spiller videre, eller hvis forstyrrelsen var så liten at spillerens adgang til ballen og mulighet til å slå ikke ble påvirket.

Spilleren vinner ballvekslingen (“stroke”) hvis motstanderen ikke har gjort alle anstrengelser for å unngå forstyrrelsen, hvis spilleren kunne ha slått et vinnerslag, eller hvis spilleren ville ha truffet motstanderen med en ball som gikk direkte mot frontveggen.


--LET--
En “let” er en ballveksling som ikke blir avgjort. Ballvekslingen er ikke tellende, og serveren server på nytt fra samme serverute.

I tillegg til de “let”-situasjonene som er beskrevet i avsnittene overfor, kan det også dømmes “let” i andre situasjoner. Det kan for eksempel dømmes “let” hvis ballen under spillet treffer gjenstander som ligger på gulvet, eller hvis spilleren lar være å slå ballen for å unngå å skade motstanderen.

Det skal også dømmes “let” hvis mottakeren ikke er klar til og heller ikke forsøker å returnere serven, eller hvis ballen går i stykker under spillet.


--KONTINUITET I SPILLET--
Det forventes at det skal være kontinuitet i spillet i hvert game etter at spilleren har begynt å serve. Det skal ikke vær noen unødvendige pauser mellom slutten av en ballveksling og begynnelsen av neste.

Mellom gamene er det tillatt med en pause på inntil 90 sekunder.

Spillerne skal få lov til å skifte klesplagg eller utstyr hvis det er nødvendig.

bottom of page