top of page
Search

Innkalling til årsmøte i Egersund Racketklubb 2023 

Innkalling til årsmøte 2023 (2)
.pdf
Download PDF • 245KB

Til medlemmene i Egersund Racketklubb  - 16.02.2024 Egersund 


Innkalling til årsmøte i Egersund Racketklubb 2023 


Styret innkaller herved til årsmøte i Egersund Racketklubb  

Årsmøtet avholdes 19. mars kl 19.00 på Grand Hotell Egersund, Johan Feyers gate 3, 4370 Egersund.


Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 05.03.2024 til post@egersundtennis.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg. 


Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på egersundtennis.no og det vil også bli lagt ut papirutgave i miljørommet på B&G Racketsportsenter. 


For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Egersund Racketklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Egersund Racketklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 


For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Egersund Racketklubbs lov. 


Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder kontaktes på telefon 91913788 eller post@egersundtennis.no 


Velkommen til årsmøte! 


Med vennlig hilsen 

styret   Recent Posts

See All

Årsmøte - Saksliste og alle saksdokumenter 2023

Til medlemmene i Egersund Racketklubb - 12.03.2024 Egersund ​ Styret innkaller herved til årsmøte i Egersund Racketklubb Årsmøtet avholdes den 19. mars klokken 19:00 på Grand Hotell Egersund, Johan Fe

Comments


bottom of page