top of page

POLITIATTEST

Alle trenere, tillitsvalgte og ansatte som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming skal fremvise politiattest.
 

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn for oppgavene som utføres eller ikke.
 

Egersund Racketklubb setter som krav at alle våre trenere skal forevise politiattest uavhengig av aldersgruppe man er trener for! 
 

Det er styret som har det overordnede ansvaret for politiattestordningen, og som utnevner en person som er ansvarlig for innhenting og oppfølging. Vedkommende skal ha en personlig vara. Dette gjøres gjennom et styrevedtak, slik at det kan dokumenteres hvem som til enhver tid har og har hatt dette ansvaret. 


Attesten varer til du eventuelt får nytt verv i klubben / bytter klubb eller at den utgår og må fornyes.
 

Fra 2021 er det daglig leder som er hovedansvarlig på vegne av styret. 


Steg-for-steg

  1. Klubben må utstede en bekreftelse på formålet 

  2. Send søknad om politiattest på nett (legg ved Bekreftelse på formålet)

  3. Personer under 18 år kan ikke søke elektronisk, og må sende søknaden per post, enten på bokmål eller nynorsk. Søknaden sendes til: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø

  4. Når du har mottatt politiattesten skal denne fremvises for politiattestansvarlig eller Irene på klubbkontoret.

 

bottom of page