top of page

VELKOMMEN SOM MEDLEM

Egersund Racketklubb ønsker deg velkommen til en inkluderende, positiv og fremoverlent klubb!
Her vil vi forsøke å komme med litt nyttig info som kan være greit å vite. Vi henviser dere ellers til klubben håndbok for ytterligere informasjon.
 

Kontaktinfo:

Daglig Leder - Daniel Helleren ( post@egersundtennis.no / 91913788

Hovedtrener  - Oddvin Helleren ( oddvin@egersundtennis.no / 91858332

(Trenere kontaktes vedrørende alle sportslige spørsmål. Andre forespørsler tas via daglig leder)

 

Treningstider
Treningstidene settes opp av trenerne i klubben. Disse forsøkes å utformes med hensyn til alle spillere, slik at alle blir fornøyde. Treningstidene kan endres, og da gjøres dette enten etter sommerferie eller etter nyttår. For å bli oppdatert på nye spilletider forutsetter det at dere er medlem i facebook gruppen vår: "Informasjonsgruppe Egersund Racketklubb".

 

Facebook:
Klubben er også på facebook. Her har vi en side og en informasjonsgruppe. Forskjellen på disse to er som følger: 

  • Siden blir brukt som «utstillingsvindu».

  • Gruppen er stedet hvor praktisk info deles.

For å bli medlem i informasjonsgruppen må du søke opp følgende på facebook: informasjonsgruppe egersund racketklubb, og videre trykke på bli med i gruppen. 

 

Gullkort

Ved kjøp av gullkort er det mulig å spille så mye man vil på ledige timer på B&G Racketsportanlegg. 
Det er mulig å booke gratis timer på Matchi to timer før ønsket spilletid. Se fullstendige vilkår før kjøp.
Det er mulig å kjøpe følgende gullkort: 30 dager, 180 dager, 365 dager.

For priser og kjøp av gullkort, gjøres dette her!

Klubbtøy og rabatter på Sport1 Egersund
Klubbtøy kan kjøpes hos Sport1 Egersund. Klubben har også 20% rabatt på tennis relatert utstyr hos Sport1 Egersund for medlemmer.

Klær på treninger
Alle spillere må ha sko som er egnet til bruk inne. De skal ha treningstøy på hver trening. Racket kan lånes de første ukene. Deretter må spiller selv ha racket.  Det kan være lurt å snakke med en av trenerne for å få råd med tanke på kjøp av racket.

Dugnad
Det forventes også at foreldre som har barn i trening stiller på noe dugnad. Det være seg kiosk ved turneringer. Opparbeiding av utebaner, loddsalg osv osv..

Mobbing
Egersund Racketklubb er kjent for å være en inkluderende klubb der alle er velkomne. Vi tolererer derfor ikke noen form for mobbing. Skulle du eller ditt barn føle på en form for mobbing ber vi dere ta kontakt.

 

Turneringer og regler
Det både forventes og anbefales at alle spillere deltar på minst 3-4 turneringer pr år. Dette er viktig for å opprettholde motivasjon og sørge for utvikling. Transport til og fra turneringer må spillerne selv sørge for, så fremt ikke annet er avtalt. Klubben betaler flere av turneringene som spilles utenbys. Dette blir informert. Husk at alle lokale turneringer blir satt opp etter nivå. Så her kan alle delta.

Tennis er litt annerledes enn andre idretter med tanke på at spillerne skal dømme selv. Det er heller ikke lov fra trenere eller foreldre med coaching/veiledning i kamper. Dette er viktig å huske. 

Foreldre må heller ikke blande seg inn i diskusjoner om hvorvidt en ball er inne eller ute, stilling osv. Dette ordner spillerne selv, eventuelt i samråd med turneringsleder om de står fast.

Drop-in
Drop-in er et tilbud til voksne spillere som ønsker å spille eller lære seg tennis eller padel.
Dette er lavterskel tilbud og uansett ferdighetsnivå er du hjertelig velkommen!
Det er trener tilstede på hver trening som organiserer økten med øvelser spill og gir tips.
Drop-in tennis er på: tirsdag 18-19 og torsdag 19-20.
Drop-in padel er på: onsdag 20-21.
(Pris: 50kr for medlemmer og 100kr for ikke-medlemmer)

Om klubben
Egersund Racketklubb er stiftet i 1917 og har siden den gang vokst enormt. Klubben startet med 1 utebane på Nyeveien frem til 1990, da fikk ERK to flotte innendørs tennisbaner og tre utendørs tennisbaner. I 2006 fikk Egersund Racketklubb tre flotte squash baner. Anlegget ble senest oppgradert i 2019, da fikk ERK 1 ny innendørs tennisbane, 1 ny padel bane, 2 badminton paner og nytt inngangsparti. Det er rundt 200 medlemmer i Egersund Racketklubb i dag, og vi vokser stadig!

bottom of page