top of page

HVORFOR DUGNAD…?

Dugnad er grunnpilaren i Norsk idrett – og i Egersund Racketklubb, uavhengig av om du bidrar som trener, lagleder, styremedlem eller som foresatt på ett at våre arrangementer.
 

Egersund Racetklubb har store årlige kostnader relatert til idretten.
De største utgiftspostene er drift av anlegget, utstyr og trenergodtgjørelse. 
Kontingentene og sponsormidlene utgjør en del av inntektene til klubben, men vi er helt avhengige av andre inntekter. 

Vi forsøker å skaffe disse andre inntektene på idrettsarrangementer og andre dugnadsrelaterte inntekter.
 

HVOR MYE DUGNAD…?

Behovet for dugnadshjelp varierer fra år til år, men for å ha en ca. pekepinn så har vi satt 5 timer pr år pr. familie som en mal/veiledning for dugnader relatert til klubbdriften. Vi vet det er personer og familier som stiller opp langt mer enn 5 timer i året, og dette er vi sjeleglade for! Vi håper at dugnadskulturen kan bli like god som den var før. 
TAKK for at du stiller opp og hjelper Egersund Racketklubb og alle medlemmene i klubben!

bottom of page